IMPACTLAB

Instrumenten

Welkom bij onze toolbox!

Hier kan je alle nodige instrumenten vinden die je kunnen helpen bij het meten van jouw impact. Bekijk eerst het basisinstrument. Dat vormt de fundering voor jouw impactmeting.

Bekijk daarna de beslisboom en de toolbox. Deze kunnen je helpen extra vragen te ontwikkelen en je impactmeting verder vorm te geven. 

Onderzoek

Voor ons onderzoek is het enkel nodig het basisinstrument te gebruiken. De beslisboom en bijbehorende toolbox zijn vrij te gebruiken voor je eigen impactmeting.