IMPACTLAB

Waarom impact meten

Het meten van impact in de wetenschapscommunicatie

Het meten van impact geeft je inzicht in de werking van je publieksactiviteit of je project. Het laat je zien wat werkt, en wat niet. Het geeft je de nodige handvatten om te verbeteren en je doelen te bereiken.

Hoe ga je te werk? 

Het begint allemaal met het maken van een goed overzicht. Zo bepaal je voor je activiteit of project bijvoorbeeld wat je wil bereiken, en wie je doelpubliek is. Je bouwt een plan op door antwoorden te formuleren op de volgende vragen: wat wil ik in precies kaart brengen? En waarom is dat relevant?

Het onderstaande procesmodel geeft weer hoe impact meten als proces in zijn werking gaat. 

Rondomrond

Veel metingen beginnen in de praktijk met het opstellen van de doelen en doelgroep (missie), maar het is in principe mogelijk om bij elke stap in het model te starten. Dit sluit aan bij het gegeven dat impact meten een continu proces is, waarbij elke stap logischerwijs leidt tot de volgende. Zo kunnen bevindingen uit een eerdere data-analyse (weten) gebruikt worden om verbeterdoelen op te stellen (managen), die vervolgens weer leidend zijn voor het definiëren van nieuwe doelen (missie). Deze doelen bepalen hoe een volgende meting wordt vormgegeven (meetplan) en hoe de data voor deze meting verzameld wordt (meten).

Het doorlopen van de stappen uit het procesmodel maakt het mogelijk om de impact van wetenschapscommunicatie voortdurend te optimaliseren. 

De rol van het IMPACTLAB

Het IMPACTLAB heeft bij elke stap in het procesmodel een adviserende rol: wij bieden je advies, tools en tips die je helpen bij het maken van de juiste beslissingen omtrent jouw impactmeting. Naast de tools op de website, zoals het basismeetinstrument en de beslisboom, kun je ook bij ons terecht voor persoonlijk advies.