IMPACTLAB

Wat is impact meten?

Het meten van impact is een manier om wetenschapscommunicatie te evalueren, zodat je in kaart kunt brengen wat je publieksactiviteit teweeg heeft gebracht. Het geeft je antwoord op de vraag: wie heb ik bereikt met mijn publieksactiviteit en wat is er veranderd onder deze groep?

 

Onze kennisclip vertelt je meer over wetenschapscommunicatie, ons basisinstrument en geeft een aantal concrete voorbeelden:

(Alle termen die we in ons filmpje gebruiken nog eens nalezen? Dat kan in de jargon buster!)

 

Hoe begin je met impactmeten?

Het onderstaande procesmodel laat je zien welke stappen je kunt volgen bij het meten van impact. In principe zou je bij elke stap van het model kunnen starten, maar voor het gemak starten we bij de stap missie.

 

Missie

Maak eerst een goed overzicht door te bepalen:

  • Wat wil ik bereiken? (Het doel)
  • Wie wil ik bereiken? (De doelgroep)

De antwoorden op de bovenstaande vragen kun je vervolgens gebruiken om vast te stellen wat je wil gaan meten. Vraag jezelf daarbij af:

  • Als mijn publieksactiviteit succesvol is, wat verandert er dan onder mijn doelgroep?
  • Hoe kan ik die verandering in kaart brengen?

Voorbeeld: je wil basisschoolkinderen (doelgroep) iets bijbrengen over duurzaamheid (doel) met behulp van een interactieve lesmodule. Als je daarin slaagt, is er dus iets veranderd in de kennis van je doelgroep over duurzaamheid. Een verandering in kennis zou je bijvoorbeeld kunnen meten door een quiz te organiseren in de klas, die je zowel voor als na de lesmodule organiseert.

De veranderingen die je teweeg kunt brengen in je doelpubliek zijn onder te verdelen in kennis (je doelgroep iets nieuws leren), houding (je doelgroep anders laten denken) en gedrag (je doelgroep zich anders laten gedragen). Het is voor je impactmeting een goed idee om slechts één doel te kiezen. Zo houd je het haalbaar!

 

Meetplan

Heb je voor ogen wie en wat je met je publieksactiviteit wil bereiken en welke verandering je daarvoor in kaart moet brengen? Dan is het verder uitwerken van jouw impactmeting de volgende stap. Maak een definitieve keuze over wat je gaat meten en bedenk hoe je je meting gaat vormgeven. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een vragenlijst, maar er zijn ook genoeg andere manieren om impact te meten. Onder tools vind je de hulpmiddelen en instrumenten die wij ontwikkeld hebben om je bij deze keuzes te helpen.

 

Meten

Als je impactplan rond is en je publieksactiviteit van start gaat, is het tijd om te gaan meten. Je kunt het moment van dataverzameling ook meteen gebruiken om te kijken hoe je doelgroep reageert op je impactmeting. Soms kom je erachter dat je gekozen methode toch niet helemaal past bij de doelgroep of setting, wat een groot effect kan hebben op het aantal responsen dat je uiteindelijk verzamelt. Wees alert en durf (indien mogelijk) ook gerust om feedback te vragen van je doelgroep.

Voorbeeld: een vragenlijst is in veel gevallen een prima en praktische optie, maar niet elke doelgroep of setting past goed bij deze manier van meten. Denk bijvoorbeeld aan een muziekfestival waar je impact wil meten onder jongeren. Een vragenlijst van 5 pagina’s is voor deze doelgroep in deze setting niet uitnodigend.

 

Weten

Na het plannen en uitvoeren van jouw impactmeting, is het tijd om jouw data te analyseren. Wie heb je bereikt, heeft er een verandering plaatsgevonden onder deze doelgroep en welke lessen kun je daaruit trekken? In onze handleiding over het analyseren en rapporteren van een impactmeting leggen we je stap-voor-stap uit hoe je de data analyseert, welke conclusies je uit je resultaten kunt trekken en hoe je de resultaten kunt rapporteren.

 

Managen

Het meten van impact is geen lineair proces, maar iets dat je doorlopend kunt blijven doen. De resultaten uit een impactmeting kun je namelijk gebruiken om verbeterdoelen op te stellen voor je volgende publieksactiviteit.

Voorbeeld: wilde je graag buiten de muren van de universiteit treden, maar heb je vooral studenten en wetenschappers bereikt? “Het beter bereiken van mensen die ver van de wetenschap af staan” is dan een doel voor de volgende editie van je publieksactiviteit.

Raadpleeg het laatste hoofdstuk van onze handleiding om te weten te komen hoe je op systematische wijze verbeterdoelen kunt opstellen.

 

Besef je dat zowel je publieksactiviteit als je impactmeting niet de eerste keer meteen perfect hoeven te zijn. Sommige lessen kun je alleen leren in de praktijk. Zie je eerste publieksactiviteit en impactmeting dan ook als een pilot om te testen wat wel en niet werkt. Door voortdurend te meten en je resultaten te gebruiken om je publieksactiviteit te verbeteren, kun je je doelen en doelgroepen steeds beter bereiken. En dat betekent meer impact!