IMPACTLAB

Basisinstrument

Aan de slag!

Hier vind je het basisinstrument dat je kan gebruiken voor het meten van jouw impact. Dit instrument bestaat uit een set van basisvragen en is ontwikkeld met twee doelen:

  1. Om erachter te komen wie je bereikt met je activiteiten 
  2. Om te onderzoeken wat de mogelijke effecten zijn van je activiteiten op dat publiek

Het basisinstrument kan in verschillende vormen aan het publiek worden voorgesteld. Dit kan in de vorm van een vragenlijst, zoals die in de template, in de vorm van een interactieve quiz of op een creatieve manier zoals in een pop-up interview of via een post-it wall. 

In de toolbox vind je verschillende voorbeelden van creatieve impactmetingen die je kan gebruiken om het basisinstrument verder vorm te geven.

Onderzoek

Voor ons onderzoek voorzien wij de instrumenten en jij de data. Leg onze vragen voor aan je publiek, verzamel hun antwoorden en bezorg ons de resultaten. Je kan je data uploaden in de uploadzone

Deze data zullen worden gebruikt voor een meta-analyse om de ontwikkelde instrumenten te valideren en bij te dragen aan de wetenschap achter wetenschapscommunicatie. Het IMPACTLAB zal nooit communiceren over de individueel aangeleverde data in wetenschappelijke of populaire publicaties. Het IMPACTLAB zal wel communiceren over de resultaten van de meta-analyse nadat deze zijn voorgelegd aan de verschillende deelnemers.

Heb je vragen over het gebruik van de template of de uploadzone, of over het onderzoek in het algemeen? Neem dan hier contact op met het IMPACTLAB.