IMPACTLAB

Nieuws

IMPACTLAB op slotbijeenkomst Gewaardeerd!

Wat hebben wetenschappers binnen hun werkomgeving nodig om op betekenisvolle manier over hun vak(gebied) te communiceren? Welke adviezen willen we het ministerie van OCW en Nederlandse kennisinstellingen meegeven om wetenschappers hiervoor beter te faciliteren en waarderen? Welke inzichten heeft het veelomvattende onderzoek hierover opgeleverd en welke wetenschapscommunicatieprojecten zijn er gerealiseerd met een Gewaardeerd!-toekenning?

Dit alles vormde de basis voor de slotbijeenkomst van Gewaardeerd! op donderdagmiddag 23 juni. Die middag bespraken we de opbrengsten van het afgelopen jaar en werkten we gezamenlijk – met alle fysieke én online aanwezigen – aan concrete aanbevelingen voor toekomstbestendige wetenschapscommunicatie.

Het IMPACTLAB stelde hier ook haar eerste resultaten voor. We moeten hard blijven werken om verschillende doelgroepen te bereiken. Dit doen we best door wetenschap naar de mensen te brengen i.p.v. hen uit te nodigen deel te nemen. Ook zien we dat activiteiten binnen Gewaardeerd! er erg goed in geslaagd zijn hun publiek te activeren om met wetenschap aan de slag te gaan. We zien erg positieve tendense waar we in de toekomst verder mee aan de slag kunnen.